mojtame-farhangihonariyazd1

توضیحات محصول

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد | سلام دوستان امروز یک پروژه ی کامل با موضوع مجتمع فرهنگی هنری یزد قرار دادیم .

 

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد

دانلود پروژه مجتمع فرهنگی هنری یزد

درباره ی پروژه :پروژه ای که در اختیار شما عزیزان قرار دادیم شامل فایل word مطالعات و فایل اتکد که شامل پلان وبرش وفایل ۳d sketch up وهمین طور تعدادی render برای سهولت در کار شما عزیزان باتشکر.معمارکده

کدفایل:pd
حجم فایل:۲۲.۷مگابایت

بخشی از مطالب مطالعات پروژه:

فهرست مطالب

عناوین

چكيده۱

فصل یک:معرفي

۱-۲ جهان بینی و نگرشی به جهان هستی۲    

۱-۳ کاربردتئوری و پیشنهادات ۳       

  ۱-۳-۳ جهان بدون مرز ،فضای بدون مرز ۴            

۱-۴ پیوستگی فضایی یکی از جانبه های معماری و شهر سازی سنتی ایران۴                  

۱-۵ شناخت فضای شهری ۵          

۱-۶ چهار چوبهای ساختاری فضای شهری ۶                                                            

۱-۷ مردم در شهر۷                                                                                                

۱-۸ فضای بازی شهری۸                                                                                        

۱-۹ عناصرفضای باز شهری ۸                                                                                  

۱-۱۱ باغهاو پارکها۹                                                                                              

۱-۱۱-۱ راهکارهایی جهت کاستن از سرعت خود وتشویق سکون در فضای باز شهری۱۰ 

۱-۱۲ تعاریف و مفاهیم مربوط به مبانی تئوریک و اصول زیبا شناسی۱۰

۱-۱۲-۱  مفهوم و اهمیت زیبایی ۱۰                                                                                                                                               ۱-۱۲-۲ تقسیمات زیبایی بطور عامه۱۱                                                                                

۱-۱۲-۳ زیبایی و هنر از دیدگاه برخی هنر مندان و صاحبنظران۱۲                                  

 ۱-۱۲-۴ معیارهای زیبایی در فضای زندگی ۱۲                                                           

 ۱-۱۴ فرهنگ۱۵

   ۱-۱۴-۱ تعریف فرهنگ ۱۵                                                                                         

 ۱-۱۵ فضای فرهنگی در گذشته و حال۱۵                                                              

  ۱-۱۶ سیر تحول فضاهای فرهنگی۱۶                                                                     

   ۱-۱۷ مراکز فرهنگی امروز۱۷                                                                                

   ۱-۱۸ سیاست فرهنگی در ایران ۱۸                                                                        

فصل دوم :مطالعات تطبیقی

 ۲-۱ مرکز فرهنگی پمیپدو۱۹                                                                         

 ۲- ۳ فرهنگسرای سیمرغ نیشابور ۲۱                                                                

 ۲-۴ خانه هنرمندان ایران ۲۳                                                                            

۲-۵ موزه بین الملل مصر۲۴                                                                             

فصل سوم:مطالعات پایه شهر

 ۳-۱ بررسی مباحث اقلیمی۲۵                                                                     

 ۳-۲ بررسی کیفیت  محیط مورد مطالعه۲۶                                                      

 ۳-۳ بررسی طرح جامع نیشابور۲۷                                                                   

    ۳-۴-۱ ئفهرست و مساحت فضاهای سبز موجود در شهر۲۸                               

    ۳-۴-۲ توزیع فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهرستان ۲۹                        

فصل چهارم :تعاریف آئین نامه ای

   ۴-۱-۱ نگار خانه ۳۰                                                                                         

   ۴-۱-۲ نمایش ۳۰                                                                                             

   ۴-۱-۳ آمزشگاهای آزاد هنری۳۱                                                                    

      ۴-۱-۴-۱ سالن چند منظوره ۳۱                                                                            

  ۴ -۱-۵ کتابخانه۳۳                                                                                         

  ۴-۶ آمفی تئاتر۳۶                                                                                       

فصل پنجم :ضوابط و برنامه فیزیکی

 ۵-۱-۱ تئاتر ها۴۱

 ۵-۲-۱ اداری۴۳                                                                                           

 ۵-۳ کتابخانه ها۴۵                                                                                     

 ۵-۴ رستوران ۴۶                                                                                       

 ۵-۵ استودیوهای طراحی و نقشه کشی ۴۸                                                  

 ۵-۶ ضوابط طرح تفضیلی در محدوده سایت ودررابطه باپروژه ۴۹

 ۵-۷ اهداف ومعیارها ۵۰                                                                             

 ۵-۸ توجیه فضاها در پروژه ۵۱

 ۵-۹ برنامه فیزیکی ۵۲                                                                               

فصل ششم :طراحی                                                            

 ۶-۱ انتخاب سایت۵۶

  ۶-۲ سایت آنالیز و دسترسیها۶۲

 ۶-۴ بخش طراحی ۶۲                                                                                       

 ۶-۵ نتایج حاصله از سایت آنالیز۶۲

 ۶-۶ پر و خالی۶۳                                                                                     

 ۶-۷ جایگاه شناسی در فرم و پلان۶۴                                                        

 ۶-۸ ساختار شناسی۶۶                                                                                 

 ۶-۹ انخاب مصالح و مبلمان۶۷

منابع و ماخذ۶۸

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید